Cardo 8614 AS

Eiendomsspesialisten

News:

Nyheter

Nyheter

 

Nyheter - publiseres fortløpende under:


Geilo Sentrum Vest - Nytt oppstartvarsel - legges ut 26/3-2022 med høringsfrist 21. april - 2022, se under til høring. Planen samordner tidligere plan Geilo Sentrum Vest og Ustedalen hotel, samt at den endrer til bolig i blokk på en tomt. Tildligere merknader behøver ikke sendes inn på nytt.

Nordåsdalen - oppstartsvarsel og planprogram legges ut den 28. mars 2018 med høringsfrist 16. mai, se til høring

Rognebyen detaljregulering - detaljregulering transformasjon Rogne vdg til hovedsaklig bolig, se til høring.


EØS Prosjekt Cluj - Workshop om byutvikling og næringsutvikling, museet i en moderne tid.


Hopland - Boligområde på Hopland tatt inn i kommuneplan for Meland.


Fyllingsnes - Lindås Kommune godkjente dispensasjon for bygging av veg, garasje og mur.  


Alver Hotel - PMØ utvalget i Lindås Kommune godkjente dispensasjonssøknaden på vilkår.


Alver Hotel - Cardo foreslår dispensasjon for midlertidig bygg - og regulering for å danne fremtidig situasjon.

 

EØS projekt Transylvania - restaurering av kulturminner - utveksling av info og kompetanse - bilde fra åpning       Første tekniske rapport


Langarinden Sentrum - detaljregulering varslet og forslag planprogram lagt ut 24/2-15 - hent planprogram her.


Nordåsdalen - detaljregulering oppstart og høring planprogram varslet 30/1-1. Hent annonse Hent planprogram


Paradis - detaljregulering oppstart varslet 24/1-15. Hent varselbrev her.


Norge Spesialisten AS - I 2014 har Cardo utviklet et samarbeid med Norge spesialisten som har styrket firmaets reiselivskompetanse og kompetanse på russiskspråklige land og kunder.


Jacks Country Saloon - åpner og blir en suksess høsten 2014. Cardo har vært med i konseptualiseringen av denne og øvrige barer på Zachariasbryggen, samt huset som helhet.


Kommuneplan Meland - Høsten 2014 gir Cardo innspill til KPA Meland for tre forskjellige eiendommer.


To kulturhus tett i tett - Medio 2014 leveres mulighetsstudie til Bergen Næringsråd om mulig tettere knytning mellom byggene BHIF og DNS.


Nordåsdalen -  Vår 2014 plan for Nordåsdalen organiseres ved oppretting av plangruppe.


Hvitebok om Bybane over Bryggen - Primo 2014 leverer Cardo fakta og kritisk gjennomgang av bybane utredningene over Bryggen til organisasjoner og                              interessenter som er kritisk til bybane over Bryggen - Pro bono Publico arbeid til samfunnets beste.


Langarinden sentrum - Primo 2014 utvides plan for Langerinden fra til plan for Langerinden Sentrum med feler aktører i plangruppe.


Møllendalsveien 63 - Det meldes oppstart av plan for Møllendalsveien 63