Cardo 8614 AS

Eiendomsspesialisten

News:

Til Høring

Til høring

Ny oppstart - Geilo Sentrum Vest - merknader fra oppstart desember 2018 behøver ikke å sendes på nytt. De følger saken. Høringsfrist for nye/endrede merknader er 21/4-2022. Trykk her for varselbrev Trykk her for varsel i avis

Indre Fosse gbnr.145/84 m. fl - oppstart detaljregulering - høringsfrist 29/12-21. Trykk her for varselbrev. Trykk her for planinitiativ. Trykk her for referat oppstartsmøte.  Trykk her for referat nytt oppstartsmøte 

Destinasjon Kjemsåsen - oppstart detaljregulering - høringsfrist 9/8-2021. Trykk her for varselbrev. planinitiativ  prinsippsak kommune

Nordåsdalen - utvidet planområde - høringsfrist 26/3-2020. Trykk her for varselbrev. Trykk her for kart området i PDF.

Thomas Erichsens Minde - detaljregulering - melding om oppstart av planarbeid - høringsfrist 29/8-19,

trykk her for annonse, trykk her for kart, trykk her for varslingsbrev, trykk her for planinitiativ og trykk her for referat fra oppstartsmøte.

Geilo Sentrum Vest - detaljregulering - melding om oppstart av planarbeid - høringsfrist 18/12-18, trykk her for annonse, trykk her for kart i målestokk, trykk her for varslingsbrev og trykk her for kopi av planinitiativ.

Bjelkarøy Hovedgård - detaljregulering - offentlig ettersyn planprogram - høringsfrist 14/9-18 - trykk her for planprogram - trykk her for varselbrev oppstart - trykk her for referat planinitiativ

Norsk Koreansk Kultursenter Olsnes -  detaljregulering - offentlig ettersyn planprogram - høringsfrist 14/9-18 - trykk her for planprogram - trykk her for varselbrev oppstart - trykk her for referat planinitiativ.

Nordåsdalen- detaljregulering - offentlig ettersyn planprogram - høringsfrist 16/5-18 - trykk her for planprogram - trykk her for varselbrev oppstart - Bergen Kommunes oppstartsnotat

Rognebyen Voss Kommune - detaljregulering - offentlig ettersyn planprogram - høringsfrist 26 janaur 2018 - trykk her for annonse - trykk her for planprogram

Kremarholmen Fedje Kommune - detaljregulering - høringsfrist utløpt

Sandviksveien 110, Bergen - detaljregulering - oppstart høringsfrist utløpt

Nystølen Lindås Kommune - detaljregulering - oppstart - høringsfrist utløpt

Ustedalen hotell Hol Kommune - varsel om oppstart - frist 20/8-15 - trykk her for å hente varselbrev

Langarinden Sentrum - varsel om oppstart detaljregulering -og høring planprogram - frist 15/4-15 Trykk her for å hente planprogram.

Paradis - varsel om oppstart detaljregulering - frist 30/3. Hent varselbrev her.

Fyllingsnes dispensasjoner - 3 dispensasjoner fra plankrav - nabovarsel - svarfrist utløpt. Her kan du hente følgeskrivet til nabovarselet