Cardo 8614 AS

Eiendomsspesialisten

News:

Dispensasjon Alver hotell godkjent

10-06--2015
Klage/ny behandling av midlertidig tilbygg for Alver hotell endet med at dette ble gitt på vilkår av PMØ utvalget i Lindås Kommune.
Vedtaket betyr at midlertidig hotelseksjon ble godkjent etter vår klage. Det må i tillegg lages en søknad om fartsbegrensning i tilkomstveg, samt at hele eiendommen blir regullert.