Cardo 8614 AS

Eiendomsspesialisten

News:

Nordåsdalen detaljregulering

29-01-2015
Cardo varsler oppstart av detaljregulering Nordåsdalen og høring av planprogram.
Detaljregulering av Nordåsdalen varsles 30/1-15. Dette er en plan for områdene langs Nordåsdalen med utgangspunkt i de større næringseiendommene høyt i Nordåsdalen. Kommunen har anmodet om at en lager plan for området hele dalen ned og tar med elven med bredder. Se Til Høring.