Cardo 8614 AS

Eiendomsspesialisten

News:

Nordhordland Miljøpark

27-03-2022
Cardo 8614 AS har levert planinitiativ for Nordhordland miljøpark.
Planinitiativet viser hvordan et glødeverk kan erstatte bortkjøring av masse til tradisjonell dårligere brenning i Sverige/øvrige Norge, den viser miljøstasjon for Romarheim AS sin virksomhet og den viser kombinert drivhus og oppdrett basert på spillvarme fra glødeverket.