Cardo 8614 AS

Eiendomsspesialisten

News:

Ny oppstart Geilo sentrum vest

27-03-2022
Det er varslet ny oppstart for Geilo sentrum vest - detaljplan. Merknader fra 2018 ligger på saken og behøver ikke sendes inn på nytt. Frist for nye eller endrete meldinger er 21/4-2022.
Planen erstatterv tidligere plan Geilo Sentrum Vest og tidligere plan Ustedalen Hotell.