Cardo 8614 AS

Eiendomsspesialisten

News:

Detaljregulering Paradis

29-01-2015
Varsel om oppstart detaljregulering paradis 
Cardo varsler start av detaljregulering på Paradis i områdene fra Bybanestasjonen og Sandbrekkeveien og på begge sider av Tunvegen. Se til høring.