Cardo 8614 AS

Eiendomsspesialisten

News:

GEILO SENTRUM VEST

01-11-2018
Ny detaljplan for de eksisterende planene Ustedalen Hotell og Geilo Sentrum Vest legges ut til oppstart av Cardo 8614 AS
Planen skal for en tomt endre fra frittliggende småhus til boligbebyggelse i blokk, men ikke endre byggets fotavtrykk eller høyde fra eksisterende plan. Ut over dette skal en skape en mer oversiktlig plansituasjon. Formell info under siden til høring.