Cardo 8614 AS

Eiendomsspesialisten

News:

NORSK KOREANSK KULTURSENTER

03-08-2018
Cardo 8614 AS har i dag meldt oppstart og lagt planprogram til høring for Norsk Koreansk Kulstursenter på Olsnes, Osterøy.
Norsk Koreansk kultursenter eier denne gården på Osterøy. De ønsker nær tunet på eiendommen å etablere noen hytter, et lite kultursenter med kafe og en treningshall. Planen tar med seg omtenkt område og en del mer på eiendommen, samt tilførselsvegen med et areal på hver side, for prosjektering og regulering av eventuell oppgradering av vegen. Les mer på til høring.