Cardo 8614 AS

Eiendomsspesialisten

News:

Rognebyen detaljregulering

14-12-2017
Rogne vdg skole på voss foreslås omregulert til i hovedsak bolig. Se til høring - frist 26. januar 2018 -