Cardo 8614 AS

Eiendomsspesialisten

News:

Jacob Kjødesvei - oppstart planarbeid

10-08-2015
Det er meldt oppstart av privat reguleringsplan i Jacob Kjødesvei, Paradis i Bergen.
Planen i Jacob Kjødesvei tar utgangspunkt i Jacob Kjødesvei 11 og inneholder denne eiendommen GBR 13/107 og en del tilstøtende områder. Hovedhensikten er å erstatte dagens sammenstilte 2 Rødlandshus på tomten med et nyere leilighetsbygg, i tråd med den utvikling som har vært i nærmeste nabolag. Konkret plan legges ut ved behandling etter denne kommentarrunden og førstegangsbehandling i kommunen, ventelig 4-6 måneder fra oppstart. Frist til å gi merknad på oppstart er 25/8-15