Cardo 8614 AS

Eiendomsspesialisten

News:

USTEDALEN HOTELL VARSEL OM OPPSTART

07-08-2015
Varsel om oppstart av planarbeid Ustedalen Hotell med frist 20/8-2015
Det er blitt varslet oppstart av planarbeid for Ustedalen hotell. Mer info ved henvendelse på brev.cardo@gmail.com. Planarbeidet tar for seg prinsippsaken om varme kalde senger, Hol Kommune, samt mulig nybygg, mulig garasjebygg. Under fanen til høring finner du varselbrevet. Dette er varsel om oppstart, det konkrete forslaget blir lagt ut senere etter forutgående behandling i Hol Kommune.