Cardo 8614 AS

Eiendomsspesialisten

News:

Hopland inn i kommuneplan for Meland

07-08-2015
Del av vårt innspill for fremtidig boligbygging på Hopland tatt inn i kommuneplan for Meland.
Etter en lang kommuneplanprosess i Meland, der vi kom for sent inn i saken for vår kunde til å levere innspill ved oppstart, lyktes vi å få del av vår kundes område inn med spredt bustadbygging i kommuneplanen for Meland. Vi starter nå å tegne og få byggemeldt enheter som kan bli positiv for utvikling av Hopland bygda.